/
232 Views0
Investování pro holky
"Investování je mužská doména." S tímto přesvědčením se často setkávám nejenom ve svých online investičních kurzech, ale i na individuálních konzultacích.
Ženy mají často pocit, že investování není pro ně, protože nerozumí všem technickým specifikám trhu či nemají dokonale nastudované všechny investiční oblasti.

 

Ačkoliv si často už nějaké informace načetly, stejně stále mají pocit, že toho ví ještě málo a investování tedy spíše odkládají. Tato tvrzení potvrzují i statistiky, například poslední výzkum investiční platformy Fondee.

Za mě osobně je ale investování u žen klíčové. Proč?

Na to se pojďme podívat detailněji v tomto článku, kde probereme "ženská investiční specifika" a též proč by ženy rozhodně měly investování zařadit do svých životů jako nedílnou součást.

 

Zajímavá data v tématu žen a investování

  • 45 % žen, které neinvestují, neinvestují proto, že si myslí, že investování nerozumí.
  • 43 % žen si myslí, že aby člověk mohl investovat, musí mít povahu jako Vlk z Wall Street.
  • Na 35 % působí investování jako mužská doména.
  • 42 % žen si myslí, že je investování jen pro bohaté.

To jsou některá z dat z výsledků průzkumu, které provedla investiční platforma Fondee na začátku roku 2022.

Investování pro holky
Graf ukazuje procento žen, které neinvestují proto, že si myslí, že investování nerozumí.

 

Pojďme se podívat na vztah k žen investování trochu více do hloubky a vysvětlit si, proč by ženy měly investovat.

 

Proč by ženy měly investovat?

Jak je možné vidět z průzkumu platformy Fondee, ženy mají k investování poměrně skeptický vztah.

Velká část se jich bojí, že je investování spíše mužská disciplína či že nemají ještě dostatek znalostí na to, aby investovat začaly.

Já sama jsem tyto obavy viděla velmi dobře v první běhu svého kurzu Ekologickým investováním k pasivnímu příjmu, kde jsem učila ženy, jak využívat akciové trhy jako nástroj, jak se zajistit finančně do budoucna.

Mnoho žen o investování před tím vůbec nic netušilo a díky kurzu začaly poprvé investovat. Díky kurzu jsem jim pomohla pomoci překonat prvotní obavy a hlavně zažité stereotypy, že investování je pouze mužská doména.

Pojďme se tedy nyní podívat, proč by se ženy vůbec měly vrhat do (odpovědného) investování.

 

Definovala bych zde dva základní důvody:

  • Budoucí finanční zajištění
  • Podpora toho, v co věříme.

 

Budoucí finanční zajištění

Začneme od prvního, ekonomického důvodu.

Podle průzkumů byly průměrné platy žen v roce 2020 o takřka 7 tisíc korun nižší než ty mužů. Platový rozdíl pak mívá dopad na důchody žen, protože bývají menší, a to průměrně o pětinu!

Statisticky ženy žijí průměrně o šest let déle, takže si musí s menším důchodem vystačit delší dobu.

Nejenom že ženy žijí déle, ale podle statistik si po tuto delší dobu musí vystačit s nižším důchodem než muži. 

Bohužel celkové finanční příjmy ze zaměstnání fungují jak nabalující se problém, takže pokud neřešíme své finanční zabezpečení již v produktivním věku, v důchodu ho většinou nedoženeme.

 

Řešíme ale své finanční zajištění?

Řeší nicméně ženy své budoucí finanční zajištění a případné způsoby, jak vykompenzovat nižší důchody?

Jak vyplývá z nového výzkumu investiční platformy Fondee, bohužel příliš ne.

Ačkoli podle interního průzkumu společnosti Fondee "65 % žen považuje investování za vhodný způsob zajištění důstojného důchodu, pouze 27 % své úspory skutečně investuje." 

Jak jsem zároveň ukazovala i v zajímavých statistikách na začátku článku, skoro polovina žen, která zatím neinvestuje, neinvestuje proto, že se bojí nedostatku svých znalostí.

Často ale z mých zkušeností ženy své znalosti podceňují a mají zbytečně dojem, že na investování nejsou ještě připravené. Toto ale považuji za zbytečné podceňování svých znalostí, hlavně v době, kdy není nutné se spoléhat pouze na své vlastní zkušenosti. Nyní máme "pomocné" investiční platformy jako třeba Fondee, které nám pomáhají investování poměrně hodně automatizovat a usnadňují volbu toho, do čeho investovat.

Pouze 27 % žen své úspory investuje. 

Dalším argumentem pro investování u žen je to, že výzkum Fondee též ukazuje, že ženy jsou lepšími investory.

Je to z řady důvodů, například:

  • větší diverzifikace
  • držení se své nastavené strategie
  • vytrvalost v pravidelných příkazech do svého investičního portfolia.

 

Stačí i menší částky

Častým stereotypem v oblasti investování je to, že potřebujeme velké částky, ať už v řádech desetitisíců či statisíců měsíčně, abychom vůbec mohli do něčeho začít investovat.

Opak je pravdou.

Často vám stačí i sto koruny či tisícikoruny na to, abyste investovali do zajímavých oblastí.

Například právě na platformě Fondee je minimální investice 1000 Kč. Ideální je samozřejmě investovat pravidelně, například na měsíční bázi, ale prakticky je čistě na vás, s jakou frekvencí peníze budete posílat. Tedy pokud byste měli tisícikorunu jen jednou za pár měsíců, i to je možnost.

Rozhodně ale nepotřebujete žádné velké částky na to, abyste do budoucna měli alespoň nějaký menší finanční polštář.

I s investicí 1 000 Kč měsíčně po dobu 30 let do akciového trhu byste na konci svého investičního horizontu s velkou pravděpodobností měli něco přes milion korun.

I s tisícovkou měsíčně můžete být za 30 let milionářkou! 

Níže na grafu se podívejte, jaké jsou scénáře vaší investice ve výši 1 000 Kč měsíčně po dobu 30 let s výpočtem na základě historických dat. Důležité je upozornit, že se bavíme o reálných číslech, tedy o číslech již očištěných o inflaci. Je zde zahrnut pesimistický, realistický i optimistický scénář.

Pravděpodobnost výnosů investice

 

Chci zkusit investovat do akciových fondů!

 

Možnost podpořit to, co nám dává smysl

Druhým důvodem, proč se vrhnout do (odpovědného) investování je možnost finančně podpořit to, co mi dává smysl.

Toto je velký rozdíl, který vnímám v investování mezi ženami a muži. Zatímco u mužů je hlavním kritériem úspěchu to, že investice vydělávají co nejvíce, ženy řeší přesah svých investic.

Často se chtějí vyhýbat fosilním průmyslům či tabákovým společností nebo naopak touží svými investičními penězi podpořily to, co jim dává smysl. Mohou to být například malé lokální podniky anebo třeba sektor zelených energií.

Hlavním cílem většiny žen je ale to, aby jejich peníze měly pozitivní přesah a nebylo jejich jediným cílem jen vydělat.

Citace o odpovědném investování

To, že se k odpovědnému a ekologickému investováni jinak staví muži a jinak ženy ukazují i další průzkumy.

Výzkum americké finanční společnosti Cerulli Associates ukázal, že 52 % žen preferuje investování do společností, které mají pozitivní sociální a environmentální dopad. U mužů je toto číslo pouze 44 %.

Kromě toho se muži na spojení investic s udržitelností často dívají skepticky a berou to jako něco, co nám spíše škodí. Toto je možné vidět nejenom v různých online investičních skupinách, pokud se téma ekologie a udržitelnosti objeví jako téma, ale opět i ve výzkumech.

Podle výzkumu dánské banky Danske Banky si 23 % dotázaných mužů myslí, že ESG kritéria mají negativní dopad na výnosy z investic. Stejný názor zastávalo pouze 10 % žen z dotázaných.

K odpovědnému investování se staví skepticky mnohem více mužů než žen. 

Tento negativní mužský přístup se často objevuje právě i ve skupinách na sociálních sítích, kde se z mužské strany objevují spíše urážející komentáře než něco opravdu konstruktivního.

A právě proto jsem založila FB skupinu "Ekologické investování a finance - Za lepší život", do které pouštím pouze ženy a která se zaměřuji právě na téma odpovědnosti a ekologie v oblasti investování a financí.

Přidáte se?

 

Přidejte se do ekologické investiční skupiny na FB!

Nejdůležitější je začít, to nám pomůže

Bohužel s čím se též setkávám u svých kurzů je to, že jimi ženy projdou, nicméně pak se nejvíce bojí udělat ten první krok.

Mají dojem, že stále toho ví málo a že by se měly ještě dovzdělat, ať už díky dalším kurzům či knížkám.

Často je toto odkládání tak dlouhodobé, že se k investování nakonec nikdy nedostanou. Na to bohužel mnohdy finančně doplatí.

Investování nám totiž nejenom pomáhá, ale zároveň zabraňuje škodám.  Pojďme se podívat, jak nám pomáhá se chránit před inflací a jak nás složené úročení dělá bohatšími.

 

Zázrak jménem složené úročení

V oblasti investování nám totiž pomáhá mechanismus složeného úročení, v rámci kterého se úročí úroky. Tedy čím delší investiční horizont máme, tím lépe pro nás. Na vliv investičního období na výši zisků se podívejte v tabulce.

Jako příklad jsem použila počáteční jednorázovou investici 140 000 Kč, na které jsem ukázala její vývoj další roky. V tomto ilustrativním příkladu přemýšlejme tak, že kromě jednorázové investice žádné další peníze neinvestujeme.

V tabulce krásně vidíte, že zatímco první rok není zisk příliš velký, postupně exponenciálně roste. Je to právě díky složenému úročení.

Složené úročení

Průměrný růst akciového trhu je 7 % (v reálných číslech po odečtení inflace). Právě odkládání začátku investování je vlastně daň za odklad, která symbolizuje ztrátu potenciálních zisků, které jsme mohli získat.

Odkládáním začátku investování platíme "daň za odklad" ve formě ušlých možných zisků.

Inflace, která škodí

Kde naopak investování pomáhá zabraňovat škodám je při boji s inflací. Pokud necháme naše peníze jen ležet na účtu a požírat je inflací, ztrácí poměrně rychle hodnotu. Na vliv inflace na naše úspory se opět můžete podívat v tabulce.

Vliv inflace

 

Ženy pomáhají měnit svět k lepšímu

Čím více se v oblasti (odpovědného) investování pohybuji, tím vidím důležitost žen v oblasti investování jako více klíčovou. Ženy jsou totiž často ty, které hodně řeší filantropii a dárcovství různým neziskovým organizacím a útulkům.

Pokud ženy budou dostatečně finančně zajištěné, budou moci podporovat organizace, které jim dávají smysl, ještě více. A v tom vidím tu nejvyšší důležitost.

Proto pokud jste s investováním ještě nezačaly, udělejte prosím ten první krok.

 

Nevíte, kde začít?

Stáhněte si můj e-book, který vám ukáže tipy, jak začít (odpovědně) investovat s různými finančními částkami.

Investování totiž rozhodně není jen pro milionáře, začít může každý.

 

Jak jste na tom v investování vy? Jste už aktivními investorkami nebo vás toto teprve láká? 🙂

Zanechat komentář:


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.