/
248 Views0
Moje ekologické investiční portfolio
Ekologické investování stále nabírá na oblíbenosti. Pokud i vás tato oblast zajímavá, ale pořád bádáte, jak může ekologické investiční portfolio vůbec vypadat, shrnutí mého portfolia za rok 2021 vám v tom udělá lepší představu.
Za rok 2021 jsem si mírně upravila investiční strategii a začala investovat i do nových oblastí. O tom všem si povíme v dnešním článku. Tak vzhůru na to!

 

Rok 2021 byl pro mě hodně klíčový a změnový, protože jsem se naplno vydala do oblasti ekologického investování, a to nejenom v osobní oblasti, ale i profesní.

Stala jsem se totiž certifikovaným finančním poradcem, a to se zaměřením právě na ekologické investování. Díky tomu nyní mohu spravovat portfolio nejenom sama sobě, ale i svým klientům, kteří se na mě obracejí se stejnými hodnotami, jako mám já.

Zároveň jsem v roce 2021 poměrně hodně rozšířila své ekologické portfolio, a to nejenom do množství peněz, které mám zainvestováno, ale do množství různých druhů aktiv. Pojďme se tedy podívat, do čeho přesně investuji a jak to mám já.

Prosím, berte v potaz, že toto není portfolio, které byste měli kopírovat. Záleží na vašich konkrétních investičních cílech. Proto to, do čeho budete investovat vy, se může naprosto lišit od mého portfolia. Je důležité si ujasnit své cíle a až podle nich vybírat vhodné finanční nástroje.

 

Pro shrnutí, do čeho investuji/vkládám peníze:

  • ETF fondy a podílové fondy
  • Jednotlivé akcie
  • Peer-to-peer půjčky (Mintos a Zonky)
  • Malé a středně velké české firmy a podniky
  • Běžný a spořicí účet

Pojďme se tedy pustit do jednotlivých oblastí. Na grafu níže zároveň můžete vidět, jak poměrově mé investiční portfolio vypadá.

Moje ekologické investiční portfolio
Rozložení mého ekologického investičního portfolia.

ETF fondy

Začneme oblastí, kde mám největší množství peněz, a to jsou ETF fondy (tedy takové „akciové balíčky“, které zahrnují velké množství firem). Ty tvoří základ mých dlouhodobých investic, které mám za účelem spoření na „důchod“.

Osobně neplánuji setrvávat v práci do doby, než mi stát „povolí“ nepracovat, a právě investice beru jako způsob, které mi umožní mít tuto volbu. Volbu rozhodnout se, co chci v pozdějším věku dělat, jak/jestli chci pracovat či co si budu moci dovolit koupit.

Obecně akciové fondy jsou dlouhodobým nástrojem, proto beru ETF fondy jako něco, kde budu mít peníze minimálně 20 let. Kladu zde důraz na pravidelné posílání peněz na měsíční bázi, díky čemuž snižuji svoje riziko toho, že se trefím na trhu zrovna do období, kdy bude vše drahé.

Velkou recenzi na platformu Portu, kterou využívám pro investování do ETF fondů, si můžete přečíst tady

Do ETF fondů investuji dlouhodobě skrz platformu Portu, která pomáhá automatizovat investování. Nejvíce je mi na platformě sympatická jejich ekologicky zaměřená strategie „Odpovědná budoucnost“, které zahrnuje ETF fondy obsahující ekologicky zaměřené firmy.

V Odpovědné budoucnosti můžete najít například ETF fondy se zaměřením na energii z obnovitelných zdrojů, na vodu a vodohospodářství či na péči o stárnoucí populaci.

 

Portu nabízí několik tematicky orientovaných strategií. Mezi nimi například strategie zaměřené na technologie, raketově rostoucí ekonomiky či právě na ekologii.

 

Kromě Portu mám menší část peněz do ETF zainvestovanou přes brokera Degiro, konkrétně především do fondu iShares Global Clean Energy ETF. V oblasti zelené energie vidím velkou budoucnost, proto mám nějaké peníze zainvestované přímo přes brokera do tohoto fondu.

 

Podílové fondy

V roce 2021 se moje akciové portfolio rozrostlo o „další druh“, a to podílové fondy. Podílové fondy jsou na rozdíl od ETF fondů aktivně spravované. Prakticky to znamená to, že zatímco ETF fondy kopírují trh (ať už z pohledu určitého státu, ekonomiky či sektoru), v podílových fondech funguje portfolio manažer, který aktivně vybírá, jaké akcie do fondu zahrne.

Právě tato aktivní správa mi dává poměrně velký smysl. Moje portfolio z ETF fondů na Portu je téměř z 50 % postaveno jen na 3 sektorech (čistá energie, vodohospodářství, stárnoucí populace). To z dlouhodobého hlediska může být poměrně rizikové, a proto jsem začala diverzifikovat i skrze podílové fondy.

V rámci podílových fondů si mohu najít fondy, do kterých jsou firmy vybírány s ohledem na jejich dopad na přírodu, nicméně zároveň jsou diverzifikovány napříč různými sektory a odvětvími. Toto mi dává větší pocit stability a bezpečí, že moje investice neohrozí to, jak se bude třem velmi specifickým sektorům dařit (jako v případě Portu).

Díky investování do podílových fondů zvyšuji svoji diverzifikaci, protože zahrnuji více sektorů než na Portu. 

Zároveň díky tomu, že jsem se začala sama věnovat finančnímu poradenství profesionálně, jsem v této oblasti získala větší volnost.

Podílové fondy totiž není možné si kupovat sám na burze, ale jsou dostupné pouze přes banky či finanční poradce. Díky své roli finančního poradce jsem si z podílových fondů mohla sestavit své vlastní portfolio bez závislosti na někom dalším, což mi velmi vyhovuje. Tudíž beru podílové fondy jako skvělý způsob další diverzifikace k mému portfoliu na Portu.

 

Jednotlivé akcie

Kromě ETF fondů a podílových fondů mám ve svém portfoliu i několik akcií jednotlivých firem. Ty jsem si zakoupila již před několika lety a od té doby je držím.

Vlastním akcie například od firem Waste Management (zaměřující se na zpracování odpadů) či NextEra Energy (vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů). Jsou to firmy, ve kterých vidím potenciál růstu a jsou mi blízké svou činností.

Do budoucna chci do akcií jednotlivých firem investovat o něco více. Některé z firem, nad kterými přemýšlím, můžete vidět v tomto článku.

 

Peer-to-peer půjčky

Peer-to-peer půjčky byly ty, skrz které jsem začínala investovat. Navzdory tomu je nyní opouštím, protože mi nedávají z více důvodů již smysl.

Svoji první investici jsem dělala na české platformě Zonky. V té době jsem podlehla vábivému sloganu „lidé lidem“, který platforma v té době používala. V době, kdy jsem začínala na Zonky investovat, poměrně velkou roli hrály příběhy lidí, tedy spousta žadatelů vyplňovala rozsáhlejší příběh o tom, na co si chtějí půjčovat, co dělají atd. Tato část se nejenom postupně přestala u nabídek jednotlivých půjček objevovat, ale zároveň koncem minulého roku i Zonky naprosto zrušilo možnost manuálního investování (tedy vybírání jednotlivých půjček, do kterých investovat).

Nyní Zonky nabízí pouze svůj zautomatizovaný produkt Rentiér se zhodnocením kolem 3 %. Za mně je to naprosto nezajímavý produkt a už jsem kvůli tomu neviděla jediný důvod, proč na platformě zůstávat. Proto jsem postupně odprodala většinu svých investic na platformě a čekám nyní ještě na pár se zajímavým úrokem, až budou splaceny.

 

Dříve byly příběhy dlužníků, kde vysvětlovali důvody pro půjčku, poměrně běžnou záležitostí. Zároveň to dodávalo platformě určitou lidskost. Dnes už nejsou nejenom příběhy, ale ani možnost si individuálně volit jednotlivé investice.

 

Podobně dopadl i můj osud s další peer-to-peer platformou, a to Mintosem. V tomto případně se jedná o zahraniční platformu.

Během pandemie se peer-to-peer půjčky staly poměrně rizikovou oblastí a mnoho společností, které nabízely investice do svých půjček přes Mintos, začaly krachovat. Proto i já jsem z důvodu ochrany svého portfolia z této platformy též postupně začala stahovat své peníze. Nyní zde mám naprosto minimum financí.

 

Malé a středně velké firmy a podniky

Investiční med
Investiční produkty z medové farmy.

Investice přes platformy

Oblast, do které jsem se vrhla naplno, byla investice do malých a středních firem, převážně na bázi peer-to-business půjček, tedy půjčování peněz firmě od jednotlivců.

Na hledání těchto investičních příležitostí jsem dříve používala především platformy jako je Fundlift (ten už bohužel není příliš aktivní) či Bondster.

Za poslední rok jsem si ale nejvíce oblíbila platformu Fingood. Na té se nejenom že pravidelně objevují nové nabídky investic, ale zároveň je možné zde najít opravdu zajímavé české firmy, kterým půjčit peníze.

Zajímá vás více o platformě Fingood?

Tak se podívejte na její velkou recenzi! 

Mezi mými oblíbenými bych zmínila například půjčku stolárně či pivovaru. Zároveň na platformě Fingood jsou poměrně zajímavé úroky, a to kolem 8 % ročně, což při současné inflaci rozhodně není zanedbatelné.

 

Hledání investic napřímo

Kromě investic přes různé zprostředkovatelské platformy se snažím vyhledávat zajímavé investice i napřímo, tedy přímo od jednotlivých firem.

Tímto způsobem jsem za poslední rok měla zainvestováno do medové farmy, kde jsem si mohla vybrat, jestli chci být vyplacena finančně či dostat medové produkty. Já si vybrala to druhé, díky čemuž jsem získala produkty, které bych si (mnohem dráže) stejně kupovala. Za mně je tohle naprosto win-win situace.

Investování peněz do malých a středních českých podniků mi dává čím dál tím větší smysl a ráda bych se do této oblasti vrhla do budoucna více.

Za důležité považuji ale zmínit, že právě tato oblast mi připadá jako jedna z rizikovějších. Na rozdíl od velkých nadnárodních firem, se kterými se obchoduje na burze, se tady jedná často o menší firmy, které nemají tak dlouhou historii. Je zde tedy větší riziko, že narazíte na firmu, kde investice prostě nevyjde. Proto si myslím, že právě tato oblast je vhodnější pro zkušenější investory.

 

Běžný a spořicí účet

Oblastí, která nespadá do klasických investic, ale je potřeba ji zmínit, je běžný a spořicí účet. Pro zjednodušení tyto dva účty zde shrnu hromadně jako „spořicí“ účet, protože si mezi těmito dvěma účty mohu kdykoliv přeposílat peníze.

Spořicí účet mi zde slouží pro železnou finanční rezervu, kterou je důležité mít před tím, než začnete vůbec investovat. Já před několika měsíci zakoupila byt a protože to byla finančně náročnější koupě, než mé běžné investice, moje finanční úspora na spořicím účtu klesla na nižší částku, než obvykle. Ideálně by rezerva na spořicím účtu měla být ve výši 3-6 měsíčních výdajů.

Nyní vím, že prvních pár měsíců roku 2022 budu investovat o něco méně než obvykle, abych dosáhla pro sebe dostatečné finanční rezervy. V praxi to znamená to, že budu pokračovat ve svých pravidelných měsíčních investic do akciových fondů, ale budu trochu méně investovat do ostatních aktiv (jako třeba peer-to-business půjček).

Jakmile budu mít takovou rezervu, se kterou budu opět spokojená, vrhnu se do dalších oblastí investování naplno.

 

Plány na rok 2022

Plánů pro rok 2022 mám několik.

První velký se týká koupě bytu, kterou jsem dříve zmínila. Na konci listopadu 2021 jsem totiž podepsala rezervační smlouvu na svůj první investiční byt. V současně době řeším jeho papírování, aby se brzy ocitl plně v mém vlastnictví. Poté tento byt použiji čistě na pronájem.

Koupi tohoto bytu jsem do velké míry financovala hypotékou. Kvůli vzrůstajícím hodnotám nemovitostí jsem nyní u poměru ceny hypotéky vůči očekávanému nájmu měsíčně mírně v mínusu. To chci brzy otočit tím, že plánuji splatit část hypotéky tak, abych měsíčně byla v plusu.

Nyní si s tímto hlavu příliš nedělám, protože vím, že i kdybych neměla nájemníky, nedělá mi splácení hypotéky problém.

Zároveň částečné splacení hypotéky, aby se „měsíční mínusy“ přehouply do plusů, mám na plánu během několika málo let, takže vím, že tato situace s negativním měsíčním cashflow z bytu nebude trvat věčně.

Protože ale zatím byt ještě není v mém vlastnictví, nezahrnuji ho do svého portfolia roku 2021. Příští rok tam bude ale právoplatně patřit.

 

Co dál?

Co se týká dalších oblastí investování, chci se držet pravidelných investic do akciových fondů, a to jak ETF fondů, tak podílových fondů. Zároveň si plánuji vybrat všechny zbývající peníze ze Zonky a Mintosu.

Tento rok také vím, že se chci mnohem více finančně směřovat do investování do menších a středně velkých českých podniků. Tato oblast mi dává ohromně smysl a proto se na ni chci ještě více zaměřit.

Kromě zmíněných oblastí mám ještě dva druhy aktiv, kterým se v roce 2022 chci věnovat, a to převážně z edukativních účelů: drahé kovy a kryptoměny.

Zatím jsem poměrně skeptická k tomu, že by tato dvě aktiva byla v souladu s mými hodnotami. Je zde ale několik podoblastí, které mně v těchto tématech zajímají, a proto se chci podívat, jestli tyto investice lze dělat „lépe“ (a zeleněji).

Uvidím, co z tohoto svého výzkumu zjistím. S případným zjištěními se s vámi ráda podělím.

 

Potřebujete pomoci s investováním?

Zajímá vás udržitelné a zelené investování více do detailů? V tom případě se podívejte na můj e-book na téma udržitelného investování, který pomohl investovat již desítkám lidí.

Nejenom že vám vysvětlím, jak nad financemi vůbec přemýšlet, jak investice plánovat či čemu se určitě vyvarovat, ale provedu vás i konkrétními způsoby investování, krok po kroku. Naučíte se investovat do akcií, peer-to-peer půjček či do malých českých firem. Pro více informací se podívejte zde

Ztraceni v oblasti investování? Nechte si poradit! 

Pokud potřebujete více individuální pomoc, neváhejte využít mé služby finančního poradenství. Jsem finanční poradkyně se specializací na ekologické investování s certifikátem od České národní banky, tedy pokud potřebujete řešit svou finanční situaci více individuálně, neváhejte se ozvat. Více o mé službě najdete zde

Případně rovnou vyplňte nezávazně formulář a já se vám ozvu s nabídkou možné spolupráce.

eyJpZCI6IjExIiwibGFiZWwiOiJaXHUwMGUxamVtIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiNCIsInVuaXF1ZV9pZCI6InZibjIzYSIsInBhcmFtcyI6eyJlbmFibGVGb3JNZW1iZXJzaGlwIjoiMCIsInRwbCI6eyJ3aWR0aCI6IjMwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiI2QzZDNkMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzBhMDAwMCIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzNjODcwMCIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiRFx1MDExYmt1amkgbW9jIHphIFZcdTAwZTFcdTAxNjEgelx1MDBlMWplbSEgQ28gbmVqZFx1MDE1OVx1MDBlZHZlIHNlIFZcdTAwZTFtIG96dnUgcyB2XHUwMGVkY2UgaW5mb3JtYWNlbWkuIiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiMzN2E4MzUiLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjEiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJlbWFpbF9mb3JtX2RhdGFfYXNfdGJsIjoiMSIsInRlc3RfZW1haWwiOiJwYXZsYXdlcm5lcm92YUBzZXpuYW0uY3oiLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+W2ZpZWxkXTxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6Im5hbWUiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiSm1cdTAwZTlubyIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZW1haWwiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiRS1tYWlsIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6Im9kZXNsYXQiLCJsYWJlbCI6Ik9kZXNsYXQiLCJodG1sIjoic3VibWl0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3Ijoic2ltcGxlLXdoaXRlLnBuZyIsInZpZXdzIjoiMTUyMTAiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIxMDk0OSIsImFjdGlvbnMiOiIxMiIsInNvcnRfb3JkZXIiOiI0IiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMTYtMDUtMDMgMTU6MDE6MDMiLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwczpcL1wvemFsZXBzaXppdm90LmN6XC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC9jb250YWN0LWZvcm0tYnktc3Vwc3lzdGljXC9hc3NldHNcL2Zvcm1zXC9pbWdcL3ByZXZpZXdcL3NpbXBsZS13aGl0ZS5wbmciLCJ2aWV3X2lkIjoiMTFfMTkwOTIzIiwidmlld19odG1sX2lkIjoiY3NwRm9ybVNoZWxsXzExXzE5MDkyMyIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6ImNkNjAxNzUxMmU3OWVkOTAxZGFhMDk1M2RmYTE0MmE2In0=

 

Jaký pro vás byl rok 2021 v oblasti financí? Dařilo se vám? Případně do čeho jste převážně investovali?

 

Tento článek není investičním doporučením a historická výnosnost nikdy není zárukou budoucích výnosů. Investice jsou vždy rizikové a autorka nezodpovídá za to, co čtenář učiní na základě informací určených ke vzdělávání.

Zanechat komentář:


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.